3977

Ergen ve Davranış

Ergenlik dönemi, bireyin davranışlarında çeşitli değişikliklere neden olan karmaşık bir evredir. Adolesan Sağlığı Derneği olarak, gençlerin bu dönemde karşılaştıkları duygusal ve fiziksel değişimlere uygun bir şekilde yanıt verme becerilerini geliştirmelerini desteklemekteyiz.

Bu dönemde gençler, bağımsızlık arayışı, risk alma eğilimi ve sosyal ilişkilerdeki dinamiklerde değişiklik gibi bir dizi davranışsal özellikle karşılaşırlar. Dernek olarak, gençlerin olumlu davranış modellerini benimsemelerine, sorumluluk alabilmelerine ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Gençlerin sağlıklı davranışlar geliştirmeleri için derneğimiz, eğitim seminerleri ve etkileşimli programlar düzenlemekte, problem çözme becerilerini artırmaya yönelik destekler sağlamaktadır. Aynı zamanda, riskli davranışların olumsuz sonuçları konusunda gençleri bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam tercihlerini teşvik etmek de derneğimizin öncelikli hedeflerindendir.

Comments are closed.